Danh mục các loại xe vận tải

XE TẢI CỠ NHỎ
Giá: liên hệ
ĐẾN 550KG
XE TẢI 770KG
XE TẢI 1000KG - 1TẤN
TẢI TRỌNG 1250KG
XE TẢI CỠ TRUNG BÌNH
Giá: Liên hệ
TẢI TRỌNG ĐẾN 1400KG
XE TẢI 2000KG - 2 TẤN
XE TẢI 2500KG - 2,5 TẤN
TẢI TRỌNG 3000KG - 3 TẤN
XE TẢI CỠ LỚN
Giá: Liên hệ
ĐẾN 4000KG - 4 TẤN
XE TẢI 5000KG - 5 TẤN
XE TẢI 7000KG - 7 TẤN
TẢI TRỌNG TỪ 8000KG

XE TẢI CHỞ HÀNG THEO YÊU CẦU

XE TẢI KẾT HỢP CẨU VÀ CHỞ HÀNG – UY TÍN – ĐA NĂNG

Xe cẩu tự hành có khả năng cẩu, nâng hạ ở mọi cao độ kết hợp với chuyên chở rất tốt

Tin tức mới nhất